Hlavná stránka > O veľvyslanectve > Správy
Pokyny k opatreniam na prevenciu a kontrolu epidémie pre cestujúcich smerujúcich do Číny

2023-04-26 16:54

Od 29. apríla 2023 môže byť nahradený doteraz povinný PCR test antigénovým samotestom cestujúcimi medzinárodných letov do Číny. Test musí byť vykonaný 48 hodín pred nástupom do lietadla. Letecké spoločnosti už viac nebudú kontrolovať testovacie osvedčenie pred nástupom na palubu lietadla. V záujme uľahčenia príprav cestovateľom Veľvyslanectvo ČĽR v SR aktualizovalo „Pokyny k opatreniam na prevenciu a kontrolu epidémie pre cestujúcich do Číny“. Pozorne si tento oznam prečítajte a dodržujte, aby ste predišli ovplyvneniu Vašej plánovanej cesty.

1. PCR/antigénový test pred nástupom do lietadla

Všetci cestujúci smerujúci do Číny musia do 48 hodín pred nástupom na palubu lietadla podstúpiť antigénový test alebo PCR test a do Číny môžu cestovať len vtedy, keď je výsledok testu negatívny alebo keď sa zmení z pozitívneho na negatívny.

2. Vyhlásenie o zdravotnom stave čínskym colným úradom

Svoj negatívny výsledok testu musíte oznámiť čínskemu colnému úradu vyplnením formulára vyhlásenia o zdravotnom stave v miniprograme WeChat čínskeho colného úradu (naskenujte QR kód nižšie)

alebo cez: https://htdecl.chinaport.gov.cn, alebo prostredníctvom aplikácie China Customs APP.

3. Kontrola pred nástupom do lietadla

Letecké spoločnosti už nebudú kontrolovať váš dôkaz o teste skenovaním QR kódu.

4. Vlastná ochrana počas letu

Odporúča sa, aby ste sa počas letu chránili a dávali si pozor, aby ste znížili riziko infekcie.

5. Kontrola pri vstupe do Číny

Po príchode na letisko absolvujte potrebné colné konanie s QR kódom colnej zdravotnej deklarácie, ktorý ste získali nahraním negatívneho výsledku testu do aplikácie. Pokiaľ bolo vaše zdravotné vyhlásenie v poriadku a nevykazuje žiadne abnormality budete pustení ďalej. Colné orgány však budú vykonávať kontroly vzoriek niektorých cestujúcich. Osoby s zdravotnými vyhláseniami, ktoré nebudú úplne v poriadku, príp. budú mať preukázateľné symptómy musia spolupracovať s colnicou a podstúpiť dodatočné pretestovanie odberom vzorky na mieste.

6. Prevencia a kontrola epidémie po vstupe

Po vstupe do Číny budete musieť prísne dodržiavať požiadavky na prevenciu a kontrolu epidémie v mieste, kde sa zdržiavate.


<Suggest To A Friend>
  <Print>